Hantverkarboden

Hantverkarboden

Hantverkarboden i Jakobstad drivs av en förening vid namn Hemslöjdens Vänner r.f. Föreningen värnar om att bibehålla intresset för både gamla och nya hantverk genom att ordna utställningar, träffar, resor till mässor och försäljning m.m.

Adress: 

Visasbacken 4
68600 Jakobstad
Finland

E-post: 

hantverkarboden@hotmail.com

Telefon: 

+358 6 723 3741