Museér i Jakobstad

Museér i Jakobstad

Jakobstads museum

Jakobstads museum är ett historiskt stadsmuseum, som grundades år 1904, med tyngdpunkten på sjöfart och skeppsbygge. Stadsmuseet, det vill säga Malmska gården, finns på storgatan 2. I Malmska gården kan man bekanta sig med stadens sjöfartshistoria och Malmska handelshusets historia. I utställningen finns bland annat ett redarkontor från senare delen av 1800-talet, skeppsporträtt och fartygsmodeller. En av ekonomibyggnaderna på gården rymmer en lanthandel, en damfrisering och en arbetarbostad från 1950-talet samt dessutom en bondstuga och en tackelkammare.

Till museets verksamhetspunkter hör även Strengbergs Tobaksmuseum, Westmansmors stuga, Runebergs stuga och utställningshall Tempus. För mera information besök museets hemsida.

 

 

Adress: 

Storgatan 2-4
68600 Jakobstad
Finland

E-post: 

jakobstads.museum@jakobstad.fi

Telefon: 

+358 6 786 3373