Vandringsleder i Pedersöre

Vandringsleder i Pedersöre

Naturen i Pedersöre bjuder på flora och fauna. Vackra vandringsleder lockar till upplevelser så nära naturen man kan komma.Bekanta dig med Pedersöres vandringsleder här.

Bergö

Vandringsleden går via Bergö skidbacke mot Edsevö Bredarholm och tillbaka via Morsholmen samt Pumo och Esse åars mynning.
Karta (google maps)        Karta A3 (pdf)

Sandsund
Genom bebyggelsen i Sandsund via spånbanorna vid Granholmen, Storsandsund, Grötberget, Remso, nya Sandsund och Loditräsket.
Karta (google maps)    Karta A3 (pdf)

Tornbergets naturstig
(se beskrivning och karta nere under Föreningars vandringsleder)

Föreningars vandringsleder

Arbetsplatsberget
Finns längs Långskogsvägen i Kållby. En ca 3km lång vandingsled på Arbetsplatsberget via ett utsiktstorn.
Karta (google maps)         Karta A3 (pdf)

Tornberget
Tornbergets vandringsled i Bennäs för vandrarna genom en särdeles storslagen och vacker natur från Falli sportplan till Tornberget. Vandringsleden är 4,4 km lång ena vägen och den totala sträckan blir således 8,8 km.
Karta (google maps)      Karta A3 (pdf)

Kållby vandringsled
Start och parkering vid Kållby-Heimbacka skola. Vandringsleden är 10 km lång. Sträckningen går Heimbacka-Dalabäck-Klubbhaga-Torp-Kittel-Heimbacka. Karta finns bakom Kållby-Heimbacka skola. Leden är utmärkt med rött. Leden passar bra för vandrare/löpare samt mountainbikecyklister.

Karta (google maps)     Karta A3 (pdf)

Utterleden
http://www.visitjakobstadregion.fi/en/node/118372#

Adress: 

Finland