Skata

Skata

Jakobstads gamla trästadsdel Skata eller Norrmalm är ett av de största sammanhängande trähusområdena i Finland. Den är en kulturhistoriskt värdefull miljö både lokalt och på riksnivå. De gamla trähusen i Skata utstrålar en harmonisk atmosfär och bär på intressanta berättelser.

Den här skyddade trähusstadsdelen har i stort sett bevarats i sin ursprungliga form. I dag är Skata ett av Jakobstads mest attraktiva bostadsområden.

Adress: 

68600 Jakobstad
Finland